zssm.cz

Základní škola a Mateřská škola Staré Město, okres Šumperk

WEB PRO DOMÁCÍ PRÁCI ŽÁKŮ A DĚTÍ PO DOBU KARANTÉNY ÚVOD ÚVOD 1.TŘÍDA 1.TŘÍDA 2.TŘÍDA 2.TŘÍDA 3.TŘÍDA 3.TŘÍDA 4.TŘÍDA 4.TŘÍDA 5.TŘÍDA 5.TŘÍDA 6.TŘÍDA 6.TŘÍDA 7.TŘÍDA 7.TŘÍDA 8.TŘÍDA 8.TŘÍDA 9.TŘÍDA 9.TŘÍDA SBOR SBOR VIDEO VIDEO MŠ MŠ
Rodičům... Vážení rodiče, víme v jaké situaci jste a v jakém stresu se snažíte pomáhat dětem s výukou doma. Velmi vám za to děkujeme. Důležité je, aby děti nezahálely. Ale pokud dítě něco nezvládá, není to závažný problém. Kontaktujte své učitele. Sdělujte, jak se dětem pracuje, kolik máte učiva, co se nedaří, ale i daří apod. Nechte (starší) žáky komunikovat s učiteli a nechte na nich trochu zodpovědnosti. Všichni pracujeme v nouzovém režimu a hledáme nové cesty, jak fungovat.. Přejeme všem hodně trpělivosti a brzký návrat k normálu.
Pravidla

Co můžu dělat doma

1. poslouchat a pomáhat rodičům 2. každý den udělat něco do školy 3. hrát si 4. číst knížky 5. sledovat telku (učí-telku) 6. jít se proběhnout 7. dát si do pořádku pokoj 8. komunikovat on-line 9. šít roušky.. 10. sdílej s ostatními, jak trávíš čas 11. potěš učitele a zavolej jim..
Proč se mám učit, když mám volno ?

Pozor na omyl - nemáš volno !!

Každý chápe, že když řádí nemoc, nastane karanténa. Je to vyjímečná situace. A i vzdělávání musí nějak fungovat. Nejde jenom sedět doma a nic nedělat a tím ztrácet čas. Přibližně 1x za týden/14 dní se ti vyučující ozve a prověří tvůj pokrok. Je proto nezbytné nejdříve kontaktovat učitele a domluvit se na způsobu komunikace (telefon, email, skype, FB..) Ti, kdo nemají Internet, mají určitě telefon. pokusíme doručit vzdělávací materiály do schránky. Žádáme rodiče, aby na své děti dohlédli. Určitě není vhodné, aby žáci školu zcela vypustili.
Doporučení, rady..  

Jak dlouho

Škole se věnuj alespoň 3 hodiny denně s přestávkami. Požádej rodiče o pomoc.
Nevím co..

Kontaktuj učitele

Pokud si nevíš rady, můžeš se obrátit na svého učitele v pracovní dny od 8.00 do 12.00 a to emailem, telefonem, přes sociální sítě apod. Konečně můžeš  používat mobil :-) Kontakty na učitele najdeš na stránkách školy. Domluv se, jak chceš komunikovat. Nenechej za sebe mluvit rodiče (žáci 2.stupně), komunikuj sám.
Updated: 18.06.2020  08:17

Pracuješ doma !!

Pravidla hodnocení 2020

Vážení rodiče, milí žáci

klasifikace žáků na konci školního roku bude probíhat v souladu s vyhláškou 211/2020  o hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve druhém pololetí školního roku 2019/2020: Hodnocení se bude skládat: a) z podkladů pro hodnocení získaných v druhém pololetí v době, kdy žák má povinnost řádně docházet do školy, b) podpůrně z podkladů pro hodnocení získaných při vzdělávání na dálku, pokud má pro takové vzdělávání žák podmínky, nebo podpůrně z podkladů pro hodnocení získaných při vzdělávacích aktivitách konaných ve škole v době, kdy žák nemá povinnost řádně docházet do školy, a c) podpůrně z hodnocení výsledků žáka za první pololetí školního roku 2019/2020.
ÚVOD ÚVOD