© ZŠ a MŠ Staré Město 2019
Úvodní stránka Aktuální info Dokumenty školy Kontakty Foto, video Základní škola Aktuální sdělení
Informace vedení ZŠ a MŠ
Různá sdělení, rady, odkazy..
Organizační pokyny
- Úplata ve školním roce 2018-19 je stanovena na 120,- Kč / měsíc.
Updated 14.03.2019
Ve školním roce 2017 - 19 realizujeme projekt z OP VVV. Jeho součástí je mj. využití chůvy pro 2-leté děti...
Provoz MŠ: od 6.15 do 16.00 hodin. Děti se scházejí v MŠ od 6.15 do 8.00 hodin. 1. a 2. třída (Broučci a Šnečci) - oběd 11.15 až 11.45 - odpočinek 11.45 až 14.00 - odp. svačinka 14.00 až 14.30 3. třída (Ptáčci)   - oběd 11.45 až 12.15                               - odpočinek 12.15 až 14.00                               - odp. svačinka 14.00 až 14.30 Prosíme všechny zákonné zástupce, aby respektovali výše uvedené časové rozvržení a dodržovali časový režim MŠ při předávání a vyzvedávání dětí. Děkujeme.
Přehled aktivit MŠv dubnu 2019: - Divadlo v MŠ   11.4.2019 ,,Povídám, povídám pohádku,,  cena = 45,- Kč/dítě - Fotografování v MŠ  -  JARO 2019 16.4.2019   proběhne od 8,00 hodin fotografování dětí z MŠ. Prosíme o nahlášení u třídních učitelek, zda máte či nemáte zájem o vyfotografování svého (svých)  dětí a o určení série + přídavného balíčku. Bližší informace vám podají paní učitelky ve třídě. - 18.4.2019  -  čtvrtek V tento den májí žáci ZŠ volno a pedagogičtí pracovníci ZŠ a MŠ se zúčastní školení o poskytování a organizování první pomoci. Prosíme rodiče (ZZ), kteří mají na tento den možnost nechat si své dítko doma, ať se domluví s třídní učitelkou. MŠ bude v omezeném provozu na jednu třídu. Děkujeme za pochopení.
Vážení rodiče (ZZ), v zájmu zkvalitnění služeb v MŠ jsme pro vás připravili jednoduchý dotazník. Skládá se ze čtyř otázek, na které odpovídáte zakroužkováním vybrané odpovědi nebo napíšete odpověď vlastní. Dotazník je zcela anonymní a vyzvednout si jej můžete u třídní učitelky. Časové rozmezí je od 18.3. do 29.3.2019. Prosíme o vyplnění a o vhození do připravené schránky ve vestibulu MŠ. Děkujeme za vaši zpětnou vazbu.
ANKETA Aktuální info