Updated 22.03.2020

ZŠ a MŠ Staré Město 2020
Vítejte na oficiálních stránkách školy
Informace k zápisu dětí do 1. ročníku základní školy pro školní rok 2020/2021
Horská škola
Zápis do 1.ročníku Školní email OneDrive Školní matrika Rozvrh Jídelna Aktuality a informace Naše škola Kontaktní informace Dokumenty, formuláře.. Žáci, třídy Aktivity, kroužky Foto, video, média Školní poradenství Projekty, programy.. Spolupracují a pomáhají Historie školy Vzdělávání on-line Schránka důvěry Otázky z třídních schůzek
Mgr. Bc. Radovan Šikula ředitel školy
Vzhledem k současnému vývoji pandemie koronaviru se zápis do 1. ročníku ZŠ na školní rok 2020/2021 uskuteční v souladu s Opatřením ministra školství, mládeže a tělovýchovy k organizaci zápisů k povinné školní docházce do základních škol pro školní rok 2020/2021 Č. j.: MSMT-12639/2020-1. Z důvodu ochrany zdraví lidí stanovil ředitel školy následující způsob zápisu: A/ Jak postupovat při podání žádosti o přijetí šk. rok 2020/2021 1/ Účast dětí na zápisu je vyloučena. 2/ Zápis proběhne korespondenční formou. 3/ Rodič/zákonný zástupce dítěte doručí do školy (doporučenou poštou, případně osobní doručení) čitelně vyplněnou a podepsanou žádost o přijetí k povinné školní docházce. K přihlášce doloží prostou kopii rodného  listu dítěte. 4/ Škola bude přijímat přihlášky od 1.4.2020 do 14.4.2020. V případě osobního doručení dodržujte stanovené úřední hodiny. B/ Jak postupovat při odkladu školní docházky: 1/ Rodiče, kteří žádají o odklad povinné školní docházky, doručí do školy stejným způsobem žádost o odklad povinné školní docházky. 2/ K žádosti o odklad doloží: - doporučení lékaře - doporučení pedagogicko-psychologické poradny Pro informace ohledně zápisu na školní rok 2020/21 volejte tel. 583239230, případně využíjte emailové kontakty na vedení školy.