ZŠ a MŠ Staré Město
ZŠ a MŠStaré Město

Dotazníkové šetření - distanční výuka od 16.02. - prodlužujeme do 23.02.2021

SD

Milí žáci, vážení rodiče a učitelé,
připravili jsme pro vás anketu-dotazníkové šetření na téma "distanční výuka". Vstup do dotazníku: www.mapaskoly.cz

Milí žáci, vážení rodiče a učitelé,
připravili jsme pro vás dotazníkové šetření na téma "distanční výuka".

Dotazníky budou k dispozici on-line od 16.02. do 26.2.2021 na www.mapaskoly.cz. Heslo pro vstup do dotazníku obdržíte od třídních učitelů prostřednictvím depeše ve školeonline (případně na zavolání či emailem. Rodiče, žáci i učitelé mají rozdílné otázky. Proto je třeba, aby každá skupina vyplnila svůj dotazník s daným heslem (heslo pro žáka, heslo pro rodiče a heslo pro učitele). Anketa je anonymní. Heslo je pouze pro identifikaci školy a typ dotazníku !! 

Každý vnímá distanční vzdělávání jinak, každý má jiné podmínky. Někdo je spokojený, někdo ne. Cílem tohoto zjiš´tování je vyhodnotit současný stav a názory či zkušenosti všech partnerů ve vzdělávání tj. žáků, rodičů a učitelů. Zajímá nás, jak se s online výukou vyrovnáváte, jak by se věci mohly dělat jinak apod. 

Distanční vzdělávání vyvolává mnoho otázek. Klade velké nároky zejména na rodiče. Nemají to lehké ani žáci či učitelé školy. Přesto doufáme, že si všichni najdete 10 minut a poskytnete nám relevatní zpětnou vazbu.

Rodiče žáků 1. stupně prosíme, aby případně pomohli dětem s jejich dotazníkem, pokud to nezvládnou..

Děkujeme za spolupráci. Výsledky ankety zveřejníme po vyhodnocení na webu školy.

 

Datum vložení: 22. 2. 2021 8:01
Datum poslední aktualizace: 22. 2. 2021 9:01
Autor: