ZŠ a MŠ Staré Město
ZŠ a MŠStaré Město

Novinky ve školní jídelně

c

Milí žáci, vážení rodiče, nezapomeňte si přihlásit obědy na 1. září!!

NEZAPOMEŇTE SI PŘIHLÁSIT OBĚD NA 1. ZÁŘÍ (NEJPOZDĚJI V ÚTERÝ 31.SRPNA DO 14:00 HOD!!)

Vážení strávníci,
od 1. září zavádíme modernější způsob evidence obědů. Digitalizace dorazila i do naší školní jídelny.

Všichni strávníci si budou muset zakoupit digitální chip, který je bude opravňovat k odběru obědů - nahradí se tak papírové stravenky. Chip stojí 120,- Kč a jde o vratnou zálohu, tzn. když chip (nepoškozený) vrátím, dostanu zálohu zpět. Chip je nepřenosný tzn. evidovaný na danou osobu.

Přihlašování a odhlašování obědů už bude plně v kompetenci strávníků (žáků nebo rodičů) a to buď na internetové stránce www.strava.cz (kód naší školní jídelny je 0079) nebo si lze zdarma nainstalovat do mobilu aplikaci Strava.cz. Přístupové údaje případně další informace vám sdělí vedoucí školní jídelny.

Ještě připomínáme, že v případě 1. dne nemoci má žák (dítě) nárok na odběr dotované stravy do jídlonosiče, ale pokud nebude strava odhlášena v dalších dnech nemoci, bude rodičům účtována cena nedotované stravy. Škola (učitelé) již nebude za strávníky provádět přihlašování a odhlašování obědů a bude potřeba, aby si tuto skutečnost pozorně hlídali všichni strávníci !! 

Strava se odhlašuje/přihlašuje elektronicky vždy do 14:00 hod. předchozího dne, případně telefonicky do 6:30 daného dne u vedoucí ŠJ. (Pokud tedy chci např. oběd na 1. září, musím si jej přihlásit nejpozději 31.srpna do 14:00 hodin)

Věříme, že elektronický systém evidence obědů přinese všem strávníkům větší uživatelský komfort. S případnými dotazy se obracejte na vedoucí školní jídelny Janu Siklenkovou (tel.: 606 787 841)

Datum vložení: 25. 8. 2021 15:11
Datum poslední aktualizace: 27. 8. 2021 14:25
Autor: