ZŠ a MŠ Staré Město
ZŠ a MŠStaré Město

Provoz základní školy od 1. března 2021

cl

V souladu s opatřením vlády dochází k omezení provozu škol a školských zařízení..

Základní škola:

  • 1/ Třídy 1. a 2. přechází na distanční výuku. Rodiče žádáme o komunikaci s třídními učiteli, rychlý přechod na distanční výuku přinese problémy. Rozvrh pro 1. a 2. třídu bude upřesněn v pondělí.
  • 2/ Ostatní třídy fungují v dosavadním režimu tj. distanční výuka dle rozvrhu.
  • 3/ Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami se i nadále vzdělávají formou individuálních konzultací ve škole s asistenty. 
  • 4/ Vstup cizích osob do budov škol je zakázán s výjimkou žáků a zaměstnaců školy. Je vyžadován respirátor  třídy FFP2 nebo vyšší.

Žádáme rodiče, aby žáky vybavili respirátorem. Bez ochranných pomůcek nelze realizovat individuální konzultace !!

Školní jídelna/výdejna v provozu:

  • 1/ Obědy žáků jsou automaticky odhlášeny.
  • 2/ V případě zájmu o stravování žáků je nutno obědy přihlásit u vedoucí ŠJ. Odběr jídla je možný pouze přes výdejní okénko do jídlonosičů v době 11:00 - 11:30 hod. Konzumace jídel ve školní jídelně není dovolena.

 

 

Datum vložení: 27. 2. 2021 8:40
Datum poslední aktualizace: 28. 2. 2021 12:49
Autor: