ZŠ a MŠ Staré Město
ZŠ a MŠStaré Město

Provoz ZŠ od 30.11. - 18.12.2020

Organizace výuky od 30.11.2020 1

Od pondělí 30.11.2020 je obnovena presenční forma vzdělávání pro další ročníky ZŠ. Podrobnosti k organizaci výuky:

Informace k provozu ZŠ, ŠD, ŠK, ŠJ:

1/ obnovuje se provoz na 1. stupni: tj. třídy 1,2,3,4,5 budou fungovat nepřetržitě od 30.11.-18.12.2020 (3 týdny).

Družina (pro třídy 1 až 4) bude fungovat ve speciálním režimu: pouze žáci 1.třídy Jana Smůlová (ŠD1), pouze žáci 2. třídy Jana Aspru (ŠD2), pouze žáci 3. třídy (učebna 3. třídy) Marta Švecová, 4. třída (herna 3. patro) Michaela Klemešová. Tyto skupiny nelze měnit !! 

Výuka bude probíhat dle běžného rozvrhu. V hodinách TV a HV bude náhradní program. Oběd bude organizován v časových intervalech, aby nedošlo k shromažďování žáků v jídelně. Nošení roušek je povinné po celou dobu vyučování a pobytu v družině !! Doporučení 2-3 ks/den.

2/ obnovuje se provoz na 2. stupni: 9. třída nepřetržitě výuka dle normálního rozvrhu, třídy 6,7,8 se budou střídat po týdnu takto:

30.11. - 4.12.2020: třída 7 prezenční výuka dle rozvrhu, třídy 6 a 8 distanční výuka dle rozvrhu

7.12. - 11.12.2020: třídy 6 a 8 prezenční výuka dle rozvrhu; třída 7 distanční výuka dle rozvrhu

14.12. - 18.12.2020: třída 7 prezenční výuka dle rozvrhu, třídy 6 a 8 distanční výuka dle rozvrhu

Pro obě budovy ZŠ platí zpřísněná hygienická opatření: dezinfekce rukou při vstupu, zákaz vstupu cizích osob do budov, povinnost nosit roušky, rozestupy mezi osobami 2 m, zákaz shromažďování na chodbách během přestávek, časté umývání rukou během dne, pravidelné větrání ve třídách..

21.12. a 22.12.2020 je plánováno ředitelské volno pro žáky ZŠ. Od 23.12.2020 - 3.1.2021 jsou vánoční prázdniny.

Školní klub stejně jako všechny kroužky prozatím mimo provoz. Stejně jako provoz tělecvičny

Žáci budou automaticky přihlášení ke školnímu stravování. Pokud někdo nemá zájem o obědy, musí si oběd odhlásit!

Těšíme se na Vás !!

Datum vložení: 24. 11. 2020 10:00
Datum poslední aktualizace: 27. 11. 2020 14:29
Autor: