ZŠ a MŠ Staré Město
ZŠ a MŠStaré Město

Zahájení výuky pro 1. stupeň od 12.4.2021

ss

Od 12.4.2021 se obnovuje prezenční výuka ve škole pro 1. stupeň..

Pokyny pro zahájení výuky:

Od 12.4.2021 se obnovuje prezenční výuka ve škole pro 1. stupeň takto:

12. – 16. 04. 2021 výuka pro třídy 1., 3., a 5. (a dále vždy každý lichý týden)
19. – 23. 04 .2021 výuka pro 2. a 4. třídu  (a dále vždy každý sudý týden)

Při vstupu do školy budou žáci povinně testováni na Covid-19 vždy v pondělí a čtvrtek. Netestovaný žák nemůže být vpuštěn do výuky – distanční výuka pro takového žáka nebude zajišťována. Žáci jsou povinni nosit respirátor nebo chirurgickou roušku. V případě pozitivního testu je rodič povinen si dítě odvézt ze školy.

Pokyny pro horní budovu č.p. 106 (třídy 1,2,3,4):

Žáci můžou do školy přicházet v době od 6:30 do 7:20. Ve vestibulu šaten si provedou test buď za asistence rodiče nebo pedagoga a počkají cca 15 min na jeho výsledek. V případě negativního výsledku jdou žáci do své třídy. V případě pozitivního výsledku budou rodiče žáka informováni, aby si dítě odvedli domů.

Pokyny pro dolní (žlutou) budovu č.p. 77 (třída 5):

Žáci se dostaví do školy nejpozději v 7:20 novým bočním vchodem pro žáky (z pravé strany vedle schodů). Dříve nebudou vpuštěni do budovy. Ve vestibulu školy si žáci provedou test za asistence pedagoga (ideálně všichni najednou, proto je třeba přijít na čas !!) a počkají cca 15 min na výsledek. Negativní test znamená výuku ve škole, pozitivní test znamená odchod domů.

Žáci jsou povinni nosit chirurgickou roušku nebo respirátor během prezenční výuky. Výjimku pouze mají žáci s poruchou autistického spektra a žáci s psychickými problémy.

Druhý stupeň (třídy 6,7,8,9) se vzdělává stále dálkově skrze TEAMS. Platí omezený upravený rozvrh !!

Družina je v provozu za dodržení složení skupin.

Školní jídelna je v provozu. Žáci, kteří se běžně stravují, budou automaticky přihlášeni. Pokud by rodiče neměli zájem o stravování, musí to oznámit vedoucí ŠJ.

Pokyny pro zaměstnance školy:

Každý zaměstnanec školy je při vstupu do budovy povinen podrobit se testu na covid-19. Výsledek testu zapíše do formuláře s podpisem.

Doporučení rodičům: pokud nemáte možnost si dítě vyzvednout v případě jeho pozitivity a dítě je schopno dojít domů samo (starší děti), napište předem do žákovského deníku tento text: "Souhlasím, aby moje dítě opustilo školu bez doprovodu v případě pozitivního testu, na moji odpovědnost."+ váš podpis. Ujistěte se, že v deníku máte rovněž uvedené funkční telefonní číslo. O případné pozitivitě budete okamžitě informováni.
Žáci si stěr z přední části nosu dělají sami, rodiče mohou dětem pomoci. Přítomný pedagog dětem asistuje a případně pomáhá na požádání.

Výjimky z testování:

- mají osoby, kteří prokazatelně prodělali onemocnění covid-19 a předloží doklad na místě. (Nepředložení dokladu=testování). Po dobu 90 dnů se nemusí testovat.

- osoby, které mají 14 dnů po 2. dávce očkování

Žák (jeho zákonný zástupce), který odmítne test, se nemůže vzdělávat prezenčním způsobem. Tuto skutečnost ZZ oznámí třídnímu učiteli. 

První den je vždy komplikovanější a mohou nastat drobné problémy. Přestože je spousta otázek a nejasností, není třeba panikařit, určitě to zvládneme. Alespoň částečně se škola konečně rozběhne. Prezenčně se budeme učit podle normálního stálého rozvrhu včetně TV atd.. 😊

Změny vyhrazeny !! 

Datum vložení: 7. 4. 2021 10:27
Datum poslední aktualizace: 9. 4. 2021 16:19
Autor: