ZŠ a MŠ Staré Město
ZŠ a MŠStaré Město, okr. Šumperk

OPZ - “Staroměstské tábory” - organizace příměstských táborů 2019-21

Projekt ukončen 2021.

Pokyny pro účastníky příměstského tábora

Rozpis vedoucích:

roz

--

SEZNAM VĚCÍ NA PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR

- rouška (respirátor)
- přezůvky
- sportovní oblečení a obuv
- repelent a opalovací krém
- pitný režim (dostatek pití nebo lahev a sirup)
- svačinu
- pokrývku hlavy
- pláštěnku
- kapesníčky
- batoh
- drobné na zmrzlinu
Osobní věci doporučujeme podepsat.
Rodiče hradí pouze stravu ve školní jídelně (+svačina-jídlo z domu dle délky pobytu..).
Sraz účastníků od 7.00 na náměstí u budovy školy 106, pokud není domluveno jinak.

----

Naše škola uspěla s žádostí o dotaci na organizaci příměstských letních táborů pro děti zaměstnaných rodičů. V následujících letech 2019, 2020 a 2021 budou probíhat vždy tři 1- týdenní turnusy příměstského tábora v prostorách školního klubu nebo dalších místech. Zájemci z řad rodičů mohou již nyní přihlašovat své děti na základě vyplněné přihlášky + přílohy - viz informace níže. Přednost mají rodiče, kteří vyplnili PŘEDBĚŽNOU REGISTRACI na webu. Projekt je financován z Operačního programu zaměstnanost a má svá administrativní specifika. Rodiče musí např. kromě přihlášky doložit, že jsou zaměstnaní (nebo nezaměstnaní, samoživitelé, OSVČ..) na daném formuláři. Projekt je pro děti zdarma. Děti si platí jen oběd ve školní jídelně + svačina z domu.

Postup pro přihlášení:

Rodiče dětí 1.- 9. třídy doloží vyplněnou přihlášku a potvrzení o zaměstnání - týká se obou rodičů (pokud relevantní) - viz 4 možnosti možnosti potvrzení:

Formuláře:

  1. OSVČ nebo
  2. V pracovním poměru nebo
  3. Nezaměstnaný nebo
  4. Studium/ rekvalifikace

Monitorovací list

1

Datum vložení: 12. 10. 2020 15:15
Datum poslední aktualizace: 25. 4. 2022 11:07
Autor: