ZŠ a MŠ Staré Město
ZŠ a MŠStaré Město, okr. Šumperk

Školní poradna / Psycholog

Poradenský tým ve škole je tvořen výchovným poradcem, metodikem prevence, školním psychologem a ředitelem školy.