ZŠ a MŠ Staré Město
ZŠ a MŠStaré Město

Výchovný poradce

Hlavní činnost:

Péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami Péče o žáky s výchovnými problémy Další metodická a informační činnost Kariérové poradenství Spolupráce s úřadem práce