ZŠ a MŠ Staré Město
ZŠ a MŠStaré Město

Výchovný poradce

Výchovná poradkyně Mgr. Miroslava Zálešáková

Informace pro rodiče vycházejících žáků

Schůzka pro rodiče vycházejících žáků ZŠ a MŠ Staré Město se bude konat online ve středu 18. 11. 2020 v 17 hodin, kde budou rodiče informováni o veškeré problematice, která se týká volby povolání – výběr střední školy, přihlášky, přijímací zkoušky, zápisový lístek, odvolání apod.

Hlavní činnost:

Péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami Péče o žáky s výchovnými problémy Další metodická a informační činnost Kariérové poradenství Spolupráce s úřadem práce