ZŠ a MŠ Staré Město
ZŠ a MŠStaré Město

FAQ - časté otázky

Často kladené otázky rodičů 

1/ Proč není více kroužků pro děti? 

Často zmiňovaný problém. Kroužků může být třeba 100. Problém je v tom, že nemáme vedoucí, kteří by se ve volném čase za "mizerný" peníz dětem se zaujetím věnovali. Pokud se takový člověk najde, nechť kontaktuje vedení školy. Dále - pro 2 děti se kroužek otevřít nedá. Kroužky se tradičně rozbíhají od 2. poloviny září. Seznamy již visí pro žáky ve  škole. Velkým problémem je velké množství žáků. které nebaví nic a nikam nechodí. S tím škola nic neudělá, ačkoli se o to denně snaží. Je to problém v rodině, jakým způsobem jsou vedeny děti, jaký mají příklad, podmínky apod. 

V letošním roce (20-21) rozšiřujeme nabídku o kroužek přírodovědných pokusů (komerčně provozuje jiný subjekt), kroužek Pěvecká přípravka, dále hudební škola Machala (komerčně provozuje jiný subjekt). Dovolujeme si rovněž upozornit na možnost navštěvovat Základní uměleckou školu Šumperk, která má pobočku v  Hanušovicích. 

Jestli bude o tyto aktivity zájem, se uvidí, i s ohledem na cenu komerčních aktivit či trvající pandemii..

Dovolíme si tvrdit, že nabídka kroužků je na naše poměry vyhovující.

2/Proč se mi špatně zobrazují stránky školy na telefonu?

Školní web je optimalizován na uživatele PC. Majitele telefonů s velkým displayem by problém mít neměli. Jsme si vědomi rostoucího počtu uživatelů mobilních zařízení. Proto v přípravě nového webu toto zohledníme.. (podzim 2020)

Jinak to může to být i rukama nebo telelefonem :-)

Na školní rok 2020-21 chystáme místní revoluci v komunikaci. Zavádíme elektronickou žákovskou knížku a nový vzhled  webových stránek - redakční systém. Činíme tak po několikaletém oddalování z důvodu, že některé rodiny nemají internetové připojení. Pro tyto rodiče platí stávající způsob komunikace tj. osobní kontakt, třídní schůzky, telefon, písemný styk, využití školního asistenta.

Nezapomeňte, že není důležitý způsob komunikace, nýbrž komunikace samotná !! Zejména pak komunikace s třídním učitelem.

3/Proč se staví zase ve škole a ne třeba byty ve městě?

Škola (ve spolupráci se zřizovatelem) staví z těchto důvodů: ve škole byl havarijní stav stropu v bývalých šatnách; škola má koncepci-plán rozvoje, podle které se realizují změny; škola sehnala grant ve výši 12 mil. Kč z IROPu; škola investuje do dětí a nezasahuje do politického dění ve městě; stavba ve škole má z velké části charakter oprav.

Do ZŠ a MŠ dochází denně přes 200 dětí a žáků, po kterých se musí neustále něco opravovat, vylepšovat. Škola navíc musí dodržovat přísné standardy hygienické, bezpečnostní a tak dále, takže stavění a budování ve škole je never-ending story. 

Odkaz na foto ze stavby..

Video..