ZŠ a MŠ Staré Město
ZŠ a MŠStaré Město

Základní škola

Základní škola a Mateřská škola
Staré Město, okr. Šumperk,

Nádražní 77, PSČ 788 32
příspěvková organizace

 • IČO:                            65 49 72 79
 • Č. účtu:                      153 926 613/0300
 • Budova 1. stupeň:    725 874 875
 • Školní jídelna:           606 787 841
 • Mateřská škola:       606 787 844,
                                     606 787 845,
                                     724 382 124
 • Školní družina:         778 410 291

Kontakty na zaměstnace školy

Údaje platné k 1.2.2021

Vedení školy:

 • Ředitel školy :        Mgr. Bc. Radovan Šikula, sikula@zssm.cz, 583 239 230/3
 • Zástupce ředitele, VP :  Mgr. Miroslava Zálešáková, m.zalesakova@zssm.cz
  583 239 230/2

Sektretariát:

 • Ekonomka, administrativa :          Eva Korešová           skola@zssm.cz 583 239 230/1

Pedagogičtí pracovníci:

 • tř. učitelka 1.r.:           Mgr. Kateřina Matějová         k.matejova@zssm.cz 

 • tř. učitelka 2.r.:           Mgr. Irena Matkovská                i.matkovska@zssm.cz

 • tř. učitelka 3.r.:           Mgr. Marta Švecová                   m.svecova@zssm.cz

 • tř. učitelka 4.r.:           Mgr. Jana Podhorová                j.podhorova@zssm.cz

 • tř. učitelka 5.r.:           Ing. Hana Suchomelová          h.suchomelova@zssm.cz

 • tř. učitelka 6.r.:           Mgr. Kateřina Eichlerová         k.eichlerova@zssm.cz

 • tř. učitelka 7.r.:           Ing. Jana Křiváková                     j.krivakova@zssm.cz

 • tř. učitelka 8.r. MP :Mgr. Bc.  Nikola Bechrová      n.bechrova@zssm.cz

 • tř. učitel 9.r.:                 Mgr. Petr Lipka                               p.lipka@zssm.cz

 • učitelka 2.st. :             Mgr. Miluše Novotná                  m.novotna@zssm.cz

 • učitelka 2.st. :             Mgr. Lenka Jílková                       l.jilkova@zssm.cz

 • učitelka 2.st. :             Ing. Barbora Potepová              b.potepova@zssm.cz

Asistenti pedagoga:

Provozní zaměstnanci:

 • Karel Fatura          tel.: 724 710 657              k.fatura@zssm.cz 
 • Jaroslava Bártková MŠ
 • Taťána Kišová ZŠ1
 • Vlasta Vojtíšková ZŠ1
 • Kateřina Doné ZŠ2