ZŠ a MŠ Staré Město
ZŠ a MŠStaré Město

Základní škola

Základní škola a Mateřská škola
Staré Město, okr. Šumperk,

Nádražní 77, PSČ 788 32
příspěvková organizace

 • IČO:                            65 49 72 79
 • Č. účtu:                      153 926 613/0300
 • Budova 1. stupeň:    725 874 875
 • Školní jídelna:           606 787 841
 • Mateřská škola:       606 787 844,
                                     606 787 845,
                                     724 382 124
 • Školní družina:         778 410 291

Kontakty na zaměstnace školy

Údaje platné k 1.9.2022

Vedení školy:

 • Ředitel školy: Mgr. Bc. Radovan Šikula, sikula@zssm.cz, 583 239 230/ 3
 • Zástupce ředitele, VP: Mgr. Miroslava Zálešáková, m.zalesakova@zssm.cz
  583 239 230/2

Sektretariát:

 • Ekonomka, administrativa: Eva Korešová,   skola@zssm.cz 583 239 230/1

Pedagogičtí pracovníci:

 

Asistenti:

Provozní zaměstnanci:

 • Karel Fatura      tel.: 724 710 657              k.fatura@zssm.cz 
 • Jaroslava Bártková MŠ
 • Taťána Kišová ZŠ1
 • Vlasta Vojtíšková ZŠ1
 • Kateřina Doné ZŠ2