ZŠ a MŠ Staré Město
ZŠ a MŠStaré Město

Historie školy

Až do 70. let min. století učily se staroměstské děti v malé škole v čp. 181 u kostela. Byly zde dvě třídy.  Budova byla zbourána v roce 1960. V roce 1869 vstoupil v platnost nový školský zákon o osmileté  školní docházce a všeobecné školní povinnosti. Ten si i ve Starém Městě vynutil přístavbu nové školní  budovy. Příslušná jednání byla zahájena v roce 1875. Jako místa pro výstavbu nové škola byly  navrhovány:

  1. Stará škola u kostela se sousední budovou čp. 163 (dnes p. Brachtl)
  2. Budova radnice (zde se od roku 1871 vyučovala třetí třída školy v zasedací místnosti)
  3. Dům čp. 19 (dnes ul. Jesenická – parkoviště před Jednotou)
  4. Dům čp. 159 (dnes ul. Hanušovická – budova STS)
  5. Dům čp. 162 ( začátek Zemědělské ulice – u parku, dnes již zbouraný) 
  6. Dům čp. 190 (dnes ulice Polní – dům p. Zychy)

Nakonec se obecní představenstvo rozhodlo pro „vlhké místo“ v sousedství domu čp. 76, který patřil  manželům Buhlovým. Zde také byla v roce 1878 škola postavena, a to nákladem 29 481 zlatých a 53  krejcarů. Měla osm tříd. Město dostalo subvenci od císaře Františka Josefa ve výši 500 zlatých, zemský úřad  přispěl částkou 3 000 zlatých a kníže Jan Lichtenštejnský poskytl veškeré stavební dříví v hodnotě 935  zlatých. Zároveň byl sousední Buhlův dům odkoupen i se zahradou a kůlnami, aby škola měla dostatek  prostoru pro plánovanou přístavbu měšťanské školy.   Slavnostní vysvěcení nové školy se konalo 1. 11. 1879 a ještě tentýž den byla škola předána školní  správě. Otevřeny v tomto prvním školním roce byly čtyři třídy obecné školy. Stará škola u kostela byla v letech 1880 – 1881 přestavěna a zařízena jako nemocnice a chudobinec. ( Po 2. světové válce nebyla  využívána a v roce 1960 byla budova zbourána ). V roce 1892 shořela stodola a kůlna u čp. 76., v té  době již patřící škole. Tím se údajně uvolnil prostor pro přístavbu ke školní budově plánovanou pro  měšťanskou školu.   Konečně řešení této otázky (tj. zřízení školy) se však uskutečnilo až v roce 1905. Rok předtím se  zjistilo, že rozvíjející se Hanušovice by mohly předstihnout  v této věci Staré Město, proto v říjnu 1904  podalo obecní představenstvo žádost o povolení zřídit trojtřídní chlapeckou měšťanskou školu, 14. 7.  1905 c. k. moravská školní rada žádosti vyhověla, 15. 9. byl potvrzen první ředitel měšťanské školy  Anton Gebauer a 16. 9. byla škola slavnostně otevřena. Podle farní kroniky (22) se ale přístavba  potřebných dalších tříd k budově obecné školy začala až v roce 1905 a zřejmě tedy alespoň tento rok  se vyučovalo v budově obecní školy. V prvém roce měla totiž  měšťanská škola jen 1. třídu (30 žáků), v  dalším roce se ve dvou třídách učilo 48 žáků a třetí rok ve všech třídách  bylo 69 žáků, z toho 30 ze  Starého Města, ostatní z okolních vesnic. I na této akci, jak zápis farní kroniky zdůrazňuje, se výrazně  podílel tehdejší starosta města Ing. Hermann Buhl.

Napsala Mgr. Miluše Novotná

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Anketa

Hlasujte kliknutím na jednu z možností

Informace e-mailem

Novinky e-mailem