ZŠ a MŠ Staré Město
ZŠ a MŠStaré Město, okr. Šumperk

Školní družina

"Jaro, léto, podzim, zima, v družině je vždycky príma."

123

Základní informace

Školní družina umožňuje  zajímavě a užitečně trávit volný čas v době před a po vyučování.  Poskytuje dětem dostatek prostoru pro odpočinek po náročné práci ve školním  vyučování a také činnost vzdělávací. 

V ranní ŠD mají děti prostor pro hry, vyprávění a relaxaci. Mohou ji navštěvovat také  nepřihlášené děti, čekající na vyučování. 

Odpočinková činnost napomáhá k odstranění únavy dětí formou poslechových činností,  klidových her apod. 

Rekreační činnost slouží k regeneraci sil formou různých her v místnosti a při pohybu  venku. 

Zájmová činnost zahrnuje aktivity sportovní, výtvarné, literární, pracovní, hudební, dopravní,  přírodovědné a další. 

Plní funkci výchovnou i vzdělávací, rozvíjí celou osobnost, tvořivost, fantazii,  samostatnost a aktivitu dětí. Děti se učí pracovat s různým materiálem, poznávají techniky pracovních a výtvarných činností. Hrají různé společenské, smyslové, pohybové, soutěžní, rytmické a improvizované hry. Zpívají a učí se nová pohybová vystoupení. Rozumová  činnost je vedena formou různých didaktických her, kvízů a soutěží.

Děti v jednotlivých  odděleních jsou věkově smíšené od první do páté třídy.

PROVOZ  ŠKOLNÍ  DRUŽINY školní rok 2022 - 2023

1. oddělení Jana Šmůlová
  • Pondělí: 6:30 - 7:30           11:00 - 16:00
  • Úterý:     6:30 - 7:30           11:00 - 16:00
  • Středa:   6:30 - 7:30           11:00 - 15:00
  • Čtvrtek:  6:30 - 7:30           11:00 - 15:00
  • Pátek:     6:30 - 7:30           11:00 - 16:00
2. oddělení Mgr. Michaela Rokytová
  • Pondělí:  6:30 - 7:30           11:00 - 16:00
  • Úterý:      6:30 - 7:30           11:00 - 15:00
  • Středa:    6:30 - 7:30           11:00 - 16:00
  • Čtvrtek:   6:30 - 7:30           11:00 - 16:00
  • Pátek:      6:30 - 7:30           11:00 - 15:00

Celoroční téma 1. oddělení Celoroční téma 2. oddělení