ZŠ a MŠ Staré Město
ZŠ a MŠStaré Město

Školní jídelna

On-line objednávání obědů

Obědy lze objednávat on-line. Přístupové kódy obdržíte na požádání v kanceláři školní jídelny.

Jídelníček

jidelnicek

Provozní doba kanceláře školní jídelny

 • PO - PÁ 6.00 - 11.00 hod

V době výdeje oběda je kancelář nedostupná.

V době karantény:

Výdej obědů do jídlonosičů pro cizí strávníky

od 10.30 do 11.00 h.

1.a 2. třída od 11.00 - 11:30

od 11:30 - 12:00 pro žáky na distančním vzcělávání

Zákaz shromažďování u výdejních dveřích !

Ceny jídel od 1.2.2022

Žáci školy:
7-10 let……………………….         26,- Kč
7-10 let+režie……………..         53,- Kč
11-14 let……………………..         30,- Kč
11-14 let+režie……………         57,- Kč
15 a více let…………………         33,- Kč
15 a více let+režie……….         60,- Kč

Zaměstnanci školy……….        45,- Kč
Ostatní strávníci…………          72,- Kč

Kalkulace oběda:
Finanční norma…………..         45,- Kč
Mzdová režie………………         17,- Kč
Věcná režie…………………         9,50 Kč
Zisk…………………………….          0,50 Kč

 

Mateřská škola

 • Poloden 3-6 let....32,- kč
  (přesnídávka 10,-kč + oběd 22,-kč)
  Celoden 3-6 let.....42,- kč
  (přesnídávka 10,-kč + oběd 22,-kč + svačina 10,-kč)
  Poloden 7-10 let.....36,- kč
  (přesnídávka 10,-kč + oběd 26,-kč)
  Celoden 7-10 let....46,- kč
  (přesnídávka 10,-kč + oběd 26,-kč + svačina 10,-kč

UPOZORNĚNÍ!!!!!

Dotovaná strava se dětem poskytuje pouze v době, kdy pobývají ve školce. První den nemoci lze stravu vyzvednout do jídlonosiče v kuchyni školní jídelny.
Ostatní dny je povinností rodičů obědy odhlásit. Neodhlášená strava bude účtována dle aktuální ceny stravného včetně režijních nákladů (mzdová režie 17,-kč+ věcná režie 9,50kč + zisk 0,50kč)

Kalkulace:

3-6 let............49,- kč
7-10 let..........53,- kč

Ke stažení:


Vaříme i pro veřejnost

Všichni strávníci dodržují zpřísněná hygienická opatření: 

 • vstup v rouškách pro cizí strávníky 
 • před jídlem důkladně umýt ruce všichni strávníci 
 • použít dezinfekci 
 • dodržovat rozestupy 2m 
 • zákaz sebeobsluhy

ŽÁDÁME OSTATNÍ STRÁVNÍKY, ABY DŮSLEDNĚ POUŽÍVALI NÁVLEKY! ŽÁCI SE DŮSLEDNĚ PŘEZOUVAJÍ.

Dobrou chuť a náladu vám přeje kolektiv zaměstnanců školní jídelny.

---

Obědy během karantény:

Žákům doporučujeme se stravovat doma. Pokud by žák, který se vzdělává distančním způsobem, plní domácí úkoly a není v povinné karanténě, měl zájem o dotovaný oběd, kontaktuje vedoucí školní jídelny. Takový oběd lze odebrat pouze v jídlonosiči za dodržení hygienických opatření. Nesmí dojít ke kumulaci osob ve výdejních dveřích vchod od rampy. 

Výdej obědů pro žáky na distanční výuce probíhá od 11:30 do 12:00 - vchod od rampy

METODICKÉ DOPORUČENÍ PRO VZDĚLÁVÁNÍ DISTANČNÍM ZPŮSOBEM

"Nebude-li provoz školní jídelny (příp. výdejny) přerušen, školní jídelna umožní odběr obědů v rámci školního stravování (za dotovanou cenu) i dětem/žákům/studentům, kteří se povinně vzdělávají distančním způsobem. Děti/žáci/studenti pak mají možnost podle svých aktuálních podmínek oběd odebrat."