ZŠ a MŠ Staré Město
ZŠ a MŠStaré Město, okr. Šumperk

Úplata za MŠ - zvýšení

pic

Vážení rodiče,
od šk. roku 2022/23 se navýší úplata za MŠ cca o 100,- Kč za dítě. Úplata se od roku 2014 nezměnila..

Č.j. 69/2022 – 22.03.2022

Přehled výše úplaty a příklady stanovení výše úplaty na červenec a srpen 2022 a školní rok 2022/23

  1. celodenní docházka                                                                                       220,- Kč
  2. polodenní docházka                                                                                       220,- Kč
  3. docházka dalšího dítěte                                                                                220,- Kč
  4. úplata při omezení, přerušení provozu (měsíce červenec a srpen) delším než 5 vyučovacích dní v měsíci bude stanovena k 1. 5. daného roku, v ostatních případech ihned
  5. červenec a srpen 2022                                                                                  160,- Kč
  6. vzdělávání v posledním ročníku se poskytuje bezúplatně po dobu 1 školního roku
  7. vzdělávání v posledním ročníku dítěte s tělesným postižením se poskytuje bez omezení
  8. pokud dítě nenavštíví MŠ celý měsíc, úplata činí                                      120,- Kč
  9. stanovená výše úplaty v bodech a)-g) se vztahuje i na děti, které nejsou občany EU.

Osvobození od úplaty:

a) zákonný zástupce dítěte, který pobírá opakující se dávku pomoci v hmotné nouzi,

b) zákonný zástupce nezaopatřeného dítěte, pokud tomuto dítěti náleží zvýšení příspěvku na péči,

c) rodič, kterému náleží zvýšení příspěvku na péči z důvodu péče o nezaopatřené dítě, nebo

d) fyzická osoba, která o dítě osobně pečuje a z důvodu péče o toto dítě pobírá dávky pěstounské péče, pokud tuto skutečnost prokáže řediteli mateřské školy.

Datum vložení: 25. 8. 2022 13:15
Datum poslední aktualizace: 25. 8. 2022 14:23
Autor: